อิฐมอญบางขันหมาก  รกรากไทยรามัญ  ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก  เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ

  


                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        .........................................................................................................

ขนาดจอภาพ 1024 x 768 พิกเซล
ผู้จัดทำ  สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร