[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นักศึกษาภาคปกติ
นักศิกษาภาคพิเศษ
รายละเอียดของรายวิชา
คู่มือนักศึกษา 2559
วิธีขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ระบบบริการข้อมูล
โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF

Link ResearchWarning: include(modules/block/a6.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in G:\AppServ\www\2011\includes\function.in.php on line 633

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'modules/block/a6.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in G:\AppServ\www\2011\includes\function.in.php on line 633
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
วิจัยในชั้นเรียน 2557
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
วิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้
วิจัยทุนอุดหนุน(งบแผ่นดิน)2559
วิจัยทุน(เครือข่ายวิจัยภาคกลาง

  

  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่อง การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 270
ศุกร์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

1. การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
     นศ. สามารถตรวจสอบวันที่จะขอรับวุฒิการศึกษาได้ โดยให้ นศ. เข้าสู่ระบบของ นศ. แล้วเลือกเมนูตรวจสอบจบ ซึ่ง นศ. จะขอรับวุฒิการศึกษาได้หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษาเป็นต้นไป โดยนำ
คำร้องขอสำเร็จการศึกษามาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ ที่กองบริการการศึกษา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
    1. วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
    2. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
    3. วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
    4. วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2560    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560 
  2. ประกาศวิชาเลือกเสรี (ด่วน)    
 ประกาศรายชื่อนักศึกษา รายวิชาเลือกเสรี
เมื่อเปิดหน้าต่างไฟล์ PDF แล้ว **กดปุ่ม "Ctrl" ค้างตามด้วย "F" เพื่อค้นหาชื่อ**
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

*หากไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถลงชื่อเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี*
**นักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชาเลือกเสรีแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้**    
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2560 
  3. สาธิตวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษา (ด่วน)    
 การรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว นักศึกษาใหม่ >>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนตามแผน และพิมพ์ใบลงทะเบียน >>>คลิกที่นี่<<<
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา >>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่น และการเลือกวิชาเลือกเสรี >>>คลิกที่นี่<<<
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559 
  4. เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    
 นักศึกษาภาคปกติ
•  รุ่น 53-56 >>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 เป็นต้นไป>>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
•  รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป >>>คลิกที่นี่<<<

•  รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

คำถามที่พบบ่อย  

คำถามที่พบบ่อย Faqs

1.การลงทะเบียนสามารถทำได้ถึงเมื่อไร ?
-การลงทะเบียนสามารถทำได้ก่อนสอบปลายภาค สามารถดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา เมนูซ้ายมือ
-หากเลยเวลา จะต้อง เขียนคำร้องทั่วไป ขออนุญาตจ่ายค่าเทอมย้อนหลัง และเสียค่าปรับ จนกว่าจะชำระเงิน
2.หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมที่ 1 จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนเทอมที่ 2 ได้หรือไม่ ?
-ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน และไม่มีหนี้ในภาคการศึกษาก่อน จึงจะลงทะเบียนได้
3.การชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด มีผลอย่างไร?
-นักศึกษาอาจไม่มีชื่อในการเข้าสอบปลายภาค / ไม่มีชื่อในการส่งเกรดสำหรับอาจารย์ผู้สอน / การออกเกรดล่าช้า / สำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ
4.ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า คิดอย่างไร?
-เริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุใน ปฏิทินการศึกษาซ้ายมือ โดยจะปรับวันละ 20 บาท รวม วันเสาร์-อาทิตย์
5.เราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอม ได้อย่างไรบ้าง?
-นักศึกษาสามารถแบ่งงวดค่าใช้จ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องชำระทั้ง 2 ส่วน ตามที่กำหนดในปฏิทิน
6.ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ระบบยังแจ้งว่าค้างชำระค่าเทอม
-การชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร จะเสร็จเรียบร้อยภายใน 12.00น. ของวันถัดไป
7.หากชื่อวิชาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาไม่เหมือนกัน สามารถลงทะเบียนแทนกันเพื่อแก้ผลการเรียนที่เป็น E ได้หรือไม่
-ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีรหัสเดิม หากไม่มีวิชานั้นเปิดสอน นักศึกษาจะต้องขอยื่นเรื่องเปิดกรณีพิเศษ ที่คณะของนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 27 / ต.ค. / 2560
      ประชุมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 28 / ก.ย. / 2560
      วจก.จัดการประกวดดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า ประจำปี 2560 28 / ก.ย. / 2560
      การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 26 / ก.ย. / 2560
      ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่9/2560 14 / ก.ย. / 2560ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.036-421448
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0