[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นักศึกษาภาคปกติ
นักศิกษาภาคพิเศษ
รายละเอียดของรายวิชา
คู่มือนักศึกษา 2559
วิธีขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ระบบบริการข้อมูล
โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF

Link ResearchWarning: include(modules/block/a6.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in G:\AppServ\www\2011\includes\function.in.php on line 633

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'modules/block/a6.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in G:\AppServ\www\2011\includes\function.in.php on line 633
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
วิจัยในชั้นเรียน 2557
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
วิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้
วิจัยทุนอุดหนุน(งบแผ่นดิน)2559
วิจัยทุน(เครือข่ายวิจัยภาคกลาง

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
27 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
26 ตุลาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
27 กันยายน 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วจก.จัดการประกวดดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า ประจำปี 2560
 27 กันยายน 2560 
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่9/2560
13 กันยายน 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องกองบริการการศึกษา
12กันยายน 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ กิจกรรมอบรมระบบบริการการศึกษา นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ
21 กรกฏาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์สร้างสรรค์ กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง ร.9 นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ
20 กรกฏาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา
ประกาศวิชาเลือกเสรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
16 ก.พ. 60 ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 9

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา
17 ก.พ. 60 ณ อาคาร 90 ปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การบรรยายพิเศษ \\\"ความจำเป็น กระบวนการและแนวทาง Reprofile และการสะท้อนภาพเพื่อปรับยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี\\\"
6-7 กุมภาพันธ์ 2560

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบสถานะการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
25 พฤษภาคม 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ณ ห้อง 6/207 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
26 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ
ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559
20 เมษายน 2559

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
18 เมษายน 2559

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
16 มีนาคม 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559
11 มีนาคม 2559

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.036-421448
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0