[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นักศึกษาภาคปกติ
นักศิกษาภาคพิเศษ
รายละเอียดของรายวิชา
คู่มือนักศึกษา 2559
วิธีขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ระบบบริการข้อมูล
โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF

Link Research


จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
วิจัยในชั้นเรียน 2557
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
วิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้
วิจัยทุนอุดหนุน(งบแผ่นดิน)2559
วิจัยทุน(เครือข่ายวิจัยภาคกลาง


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    

นำเสนอวิจัยภาคบรรยาย
( 20 / ก.พ. / 2561 )
นำเสนอวิจัยภาคบรรยาย

ประกวดแผนธุรกิจ2561
( 20 / ก.พ. / 2561 )
ประกวดแผนธุรกิจ2561

ประกวดมารยาทไทย 16 ก.พ. 61
( 20 / ก.พ. / 2561 )
ประกวดมารยาทไทย 16 ก.พ. 61

ประชุมคณบดี 15 ก.พ. 61
( 20 / ก.พ. / 2561 )
ประชุมคณบดี 15 ก.พ. 61

พิธีเปิด 15 ก.พ. 61
( 20 / ก.พ. / 2561 )
พิธีเปิด 15 ก.พ. 61

นำเสนอวิจัยโปสเตอร์
( 20 / ก.พ. / 2561 )
นำเสนอวิจัยโปสเตอร์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ิ
( 18 / ม.ค. / 2561 )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ิ

กีฬา2560
( 20 / ธ.ค. / 2560 )


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( 19 / ก.ค. / 2560 )
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ถวายเทียน2560
( 5 / ก.ค. / 2560 )


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
( 2 / มี.ค. / 2560 )
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 11 อัลบัม]
<< 1 >>


ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.036-421448
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0